PARTENERI


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investește în oameni!  Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” / Domeniul major de intervenție 2.3 „Acces și participare la formare profesională continu㔠/ Contract POSDRU/164/2.3/S/134528