1. INFORMATII GENERALE

Proiectul: “Prin calificare in pas cu piata muncii!”- POSDRU/164/2.3/S/134528

Axa prioritară 2: Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul major de intervenție 2.3: Acces si participare la formare profesionala continua

 

  1. PARTENERI IMPLICATI

Beneficiar: Centrul de Informatica Miniera Cluj Napoca

Partener 1: SAS Sibiu

Partener 2: ETA2U Timisoara

Partener 3: Informatica Oradea

 

  1. DESPRE INFORMATICA SA ORADEA

 

Informatica Oradea SA este membră a grupului de firme BRINEL©.

Informatica Oradea SA cu peste 30 de ani de activitate, este cea mai veche şi una dintre cele mai prestigioase firme de profil informatic din judeţul Bihor.

Principalele activităţi ale societăţii sunt: realizarea, furnizarea şi implementarea de programe, cursuri acreditate de formare şi calificare în domeniul IT şi management economic, consultanţă soft şi hardware, vânzări tehnică de calcul, etc.

Informatica SA "Partener Certificat Microsoft", "Centru de Instruire şi Testare" autorizat de către Consiliul Naţional de Pregătire Profesională a Adulţilor (CNFPA); Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti (CPI); precum şi de către  ECDL România.

Societatea deţine " Certificatul de calitate ISO 9001" pentru toate domeniile ei de activitate.

În anul 2004, societatea a fost recompensată  cu "Diploma de Excelenţă" pentru rezultate deosebite în domeniul instruirii în informatică, ocupând locul IV pe ţară.

 

  1. OBIECTIVE SPECIFICE partener 3 Informatica SA

 

1. Acordarea de sprijin unui număr de angajați din sectoarele economice eligibile prin:

a) informare a cât mai multor societăți comerciale în vederea identificării grupului țintă;

b) participarea unui număr de 160 angajați, la FPC autorizate de nivel 1 si nivel 2 în domeniile: IT și comerț, pentru dobândirea unei calificări noi și/sau creșterea nivelului de calificare;

c) certificarea competentelor dobândite in cadrul a 8 programe de formare pentru 160 angajați, prin acordarea de certificate de calificare și suplimente descriptive precum și subvenție pentru participarea la curs.

2. Sprijin acordat prin proiect furnizorilor de FPC, în calitate de beneficiari ai finanțării FSE prin:

a) autorizarea  2 programe de FPC în scopul calificării și/sau recalificării angajaților;

b) diseminarea informațiilor prin schimbul de experiență in cadrul a 4 conferințe de diseminare care vor avea loc la fiecare partener implicat în proiect;

 

  1. PERSOANE RESPONSABILE

 

Responsabilii Partenerului 3, desemnați pentru buna desfășurare a diseminării informațiilor și promovării rezultatelor proiectului sunt membrii echipei de implementare:

·         Vulișici Raluca – Asistent Manager Partener 3;

·         Vintilă Horia - Expert formare profesională;

·         Hava Alexandra  -  Expert administrare grup țintă;

·         Gerber Ștefan – Expert IT

·         Vulișici Vasile - Contabil

 

  1. PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

Curs Operator introducere validare si prelucrare date – calificare

Curs Lucrător în comerț – calificare

 

  1. GRUPUL ȚINTĂ

 

Angajaţi cu contract de muncă (exclusiv persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale).

Condiții de acces la cursuri:

 

Grup ţintă

Valoare prognozată

P3

Valoare realizată P3

01.05.2014 – 31.10.2015

 

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Angajaţi

81

79

102

63

 

  1. INDICATORI REALIZAȚI

 

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

01.05.2014 – 31.10.2015

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

286 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare)

160

165

287 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare), din care femei

80

102

Indicatori de rezultat

 

 

289 Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%)

75

94

294 Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

120

156

295 Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate – formare profesională continuă

2

2

 

Luând în calcul indicatorul numărul de femei participante la programele de calificare, se observă că a fost depășită valoarea prognozată pentru P3 atingându-se 62%. Ultimele 2 serii de cursuri au  adunat în cel mai mare număr femei participante şi anume 39 din totalul 43 de cursanţi.

 

Ținând cont de locul de reședință și naționalitatea participanților la cursurile de calificare avem o majoritate care provine din mediul urban 90% şi de naţionalitate română 95%.

Cursanţii care au provenit din mediul rural în cea mai mare parte au ales  să participe la cursul de calificare Lucrător în comerţ.

 

   

           

În funcție de vârsta participanților la cursuri, majoritatea 82% celor care  s-au înscris la cursurile de calificare/recalificare promovate prin proiect s-au încadrat între 25-54 ani.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani au ales în număr mai mare cursul Lucrător în comerţ.

Persoanele active din piaţa muncii, cei cu vârsta între 25-54 ani au optat în mod egal pentru participarea la cele 2 cursuri de formare.

Adulţii peste 55 de ani de asemenea au ales să se califice/recalifice atât în domeniul comerţului cât şi în IT.

 

 

În funcție de nivelul de instruire al participanților la cele 2 programe de formare profesionale se împart astfel:

Cei care au absolvit învățământul secundar inferior 9% (gimnaziu, ciclul inferior al liceului și școala de arte și meserii) au participat doar la cursul de calificare Lucrător în comerț, peste jumătate din aceștia au fost participanți ai primei serii de curs.

Participanții care au absolvit învățământul secundar superior 71% s-au  înscris atât la cursul Lucrător în comerț cât și la Operator introducere, validare și prelucrare date.

Cei care au absolvit învățământul superior au optat cu preponderență pentru cursul Operator introducere, validare și prelucrare date.

Procentul de promovare pentru cele 2 programe de calificare:

Din cei 84 participanți care au început cursul Operator introducere, validare și prelucrare date au absolvit 79 persoane, 7 cursanți au abandonat pe parcurs. Aceștia au promovat examenul final în procent de 100% și au obținut certificate de calificare în această meserie.

 

 

            Pentru cursul Lucrător în comerț procentul celor care au finalizat cursurile este 97,5 % , 2 persoane au abandonat restul, 79 cursanți promovând examenul final în urma căruia au obținut certificate de calificare în această meserie.


  1.    PROMOVAREA PROIECTULUI

i.      Participarea la emisiunea “Recrutat in Crisana – iunie 2014” pentru promovarea cursurilor de calificare  – Digi TV Oradea

 

    ii.Promovarea prin publicarea de anunțuri în presa locală: Jurnalul Bihorean și Bihari Naplo.

iii.                    Realizarea unui acord de parteneriat cu Federația Patronilor Bihor cu scopul sprijinirii reciproce pentru promovarea atractivităţii formării profesionale continue a angajaţilor firmelor membre ale FPB în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/134528 “Prin calificare în pas cu piaţa muncii!”.

iv.                Promovarea continuă prin intermediul site-ul www.informaticaoradea.ro și a paginii de facebook unde s-au postat și actualizat informații despre derularea proiectului, https://www.facebook.com/informaticaoradea 

 

Testimoniale cursanți


Rounded Rectangular Callout: Oprea George (Operator mașini unelte – Axe Group Romania) – curs Lucrător in comerț – seria 2
“Prezentarea detaliată a tematicii de studii, pregătirea deosebita a lectorilor si disponibilitatea acestora de a răspunde la întrebări”


Rounded Rectangular Callout: Marc Ramona (îngrijitoare copii - Asociația Viitorul Acum) – curs Lucrător in comerț – seria 1
“Părțile pozitive ale cursului sunt noile cunoștințe asimilate, diferitele moduri in care poți promova un produs aparent neînsemnat, tipul de abordare al persoanei care este client”

 

 

 


  

 

 

 


Rounded Rectangular Callout: Andrei Laviniu (șofer autocamion – Sipiri Trans) – Operator introducere, validare si prelucrare date – seria 2
“Acoperirea majorității aplicațiilor, a programelor de bază necesare operării unui calculator și solicitate în majoritatea domeniilor”


Rounded Rectangular Callout: Rovid Gyozo (Contabil – Popenergia) – Operator introducere, validare si prelucrare date – seria 2
“Abordarea progresiva a tematicii, structurarea materialului predate a făcut posibila asimilarea cunoștințelor intr-un mod ușor si pe înțelesul tuturor”

 

 

 

 

 

 

 

 


Testimoniale angajatoriRectangular Callout: Selgros Cash & Carry SRL – 6 angajați
Prin intermediul acestor cursuri i-ați ajutat sa își identifice aptitudinile necesare pentru practicarea cu succes a profesiei, sa își descopere interesele sau preferințele pentru meseria respectivă, să evalueze in mod realist șansele de reușită, să își seteze obiectivele si sa construiască planuri de acțiune pentru atingerea lor. 
				Tit laura – Specialist Resurse Umane


Rectangular Callout: Termoficare SA Oradea – 9 angajați
Gradul de profesionalism al personalului este de nota 10, s-au constatat îmbunătățiri vizibile în modul de lucru cu PC-ul al angajaților care au urmat acest program de calificare, exercițiile practice și explicațiile profesorilor au făcut diferența.
						Molnar Alina - economistă
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Poze de la testarea inițială  OP – seria 3                   Examen final curs LC – seria 3

 

    

Poze din timpul cursului Lucrător în comerț - seria 2

Cursul s-a predat într-o manieră interactivă pentru a fi pe înțelesul tuturor cursanților.

 

Poze de la înmânarea diplomelor de calificare și a subvenției absolvenților cursului OP - seria 2PARTENERI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni!  Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” / Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” / Contract POSDRU/164/2.3/S/134528