Operator introducere, validare și prelucrare date

  Tipul programului:

    Inițiere

  Denumirea ocupaţiei:

    Operator introducere, validare și prelucrare date

  Cod C.O.R.

    413201

  Domeniul ocupaţional:

    Tehnologia Informației și Comunicații

  Durata:

    120 ore în 8 săptămâni

  Descrierea :

        Microsoft Office:

    1. Utilizarea computerului

    2. Windows

    3. Editare de text (Word)

    4. Calcul tabelar (Excel)

    5. Prezentări (PowerPoint)

    6. Baze de date (Access)

    7. Instrumente Online

  Tipul de certificat obţinut de

  absolvenți:

    Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale

    și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Ştiințifice)

    însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului.

 Condiţii de acces:

    Absolvenți ai învăţământului liceal fără diplomă de bacalaureat.

 Documente necesare la înscriere:

    Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere:

    - copie Carte de identitate;

    - ultimul act de studii (după caz: foaie matricolă / adeverinţă sau certificat de

      absolvire a 12 clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

    - prima rată

 Orar:

    Luni - Vineri 17:00-20:00

 Condiţii de începere curs:

    Minim 10 participanți