INFORMATICA SA Oradea

Oferă cursuri gratuite prin proiectul  „Prin calificare, în pas cu piața muncii”

ID proiect 134528 - durata totala a proiectului: 18 luni


Detalii cursuri:


Denumire curs

Data inceput

Data sfarsit

Data examenLucrator in comert – grupa 1

30.06.2014

22.09.2014

23.09.2014Operator introducere, validare si prelucrare date grupa 1

07.07.2014

27.10.2014

28.10.2014Operator introducere, validare si prelucrare date grupa 2

22.09.2014

06.02.2015

09.02.2015Lucrator in comert – grupa 2

20.10.2014

24.01.2015

26.01.2015  Operator introducere, validare si
  prelucrare date - grupa 3
  19.01.2015

  28.05.2015

   Lucrator in comert - grupa 3
  16.02.2015
  12.05.2015  Operator introducere, validare
  si prelucrare date - grupa 4
  Iunie 2015
  Lucrator in comert - grupa 4

  Iulie 2015 

Curs Lucrător în comerț – calificare

Durata curs: 360 ore, in 3 luni. Numărul de cursanți  fiind de 20 de persoane/curs.

Curs Operator introducere validare si prelucrare date – calificare

Durata curs: 480 ore, in 4 luni. Numărul de cursanți fiind de 20 de persoane/curs. 

 

Prezentare grup țintă:

 

Angajați cu contract de muncă (exclusiv persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale)

 

Condiții de acces la cursuri:

 

· Domiciliu: în județul Bihor, Cluj, Sibiu, Bistrița-Năsăud, Alba, Arad, Timiș, Sălaj.

· Studii medii - Operator introducere validare si prelucrare date

Studii gimnaziale – Lucrător în comerț

 

Subvenții

Se acordă tuturor cursanților astfel:

Lucrător în comerț: 360 lei/luna pentru prezenta de 100% la cursuri, adică 1.080 lei la finalizarea cursului după examen. Subvenția se reduce proporțional in funcție de numărul absențelor.

 

Operator introducere validare si prelucrare date: 420 lei/luna pentru prezenta de 100% la cursuri, adică 1.680 lei la finalizarea cursului după examen. Subvenția se reduce proporțional in funcție de numărul absențelor.

 

Certificat calificare

 

Se eliberează certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educației si Cercetării si Ministerul Muncii pentru participanții care promovează examenul de absolvire.

 

 

Acte necesare pentru înscriere curs

 

· Copie CI (buletin)

· Copie certificat naștere

· Copie certificat căsătorie

· Copie ultima diplomă

Act doveditor de angajat - copie după contract / adeverința de la angajator

 

 

Date contact înscriere cursuri și informații suplimentare:

 

INFORMATICA SA Oradea

Str. Szigligeti Ede, nr. 1

Tel/Fax: 0259-431306

informatica@rdsor.ro ,

www.informaticaoradea.ro

                www.centruldeinformatica.ro/proiecte/princalificareinpascupiatamuncii/index.html